Penafian

Bahan dan informasi di dalam laman web & ebook ini adalah bersifat umum.

Penerbit dan Penulis sedaya upaya menyediakan info dan ilmu pelaburan & kewangan yang relevan.

Penerbit dan penulis tidak berhasrat sebagai penasihat kewangan atau memberi khidmat professional .

Penerbit dan penulis tidak bertanggungjawab terhadap fakta dan maklumat yang terkandung di dalam laman web & eBook ini disebabkan perkembangan dan perubahan teknologi serta undang-undang negara.

Penerbit dan penulis tidak bertanggungjawab di atas apa-apa risiko, kehilangan dan liabiliti sama ada secara peribadi atau berlaku akibat penggunaan kandungan di dalam laman web & eBook ini.

Sekiranya pembaca memerlukan khidmat dan bantuan pakar, sila dapatkan nasihat bertauliah yang berkelayakan dan berdaftar.